Contacteer ons

Vanuit onze expertise kunnen wij, daar waar nodig is, een bijdrage leveren om de brug/de vertaler te zijn tussen hulpverleners en hulpvrager, ouder(s) en kind(eren), leerkrachten en leerlingen/ouders... .  Steeds vertrekkend vanuit de visie ‘ieder persoon is de expert in zijn verhaal’!

  • Luisteren naar de bezorgdheden van de ander en aansluiten bij hun doelstellingen
  • Aandacht hebben voor de competenties.  HOE: door te luisteren naar het ‘hele’ verhaal, de pijn en de kracht, het verdriet en verlangen, de wanhoop en de hoop, het vallen en het opstaan.
  • Veranderingsgericht kijken; verandering in de toekomst ondersteunen, aandacht voor uitzonderingen, gebruik maken van de competenties in de natuurlijke omgeving... .

Contactformulier

Ik heb de privacy policy gelezen en ga ermee akkoord.

"Karakter is als een boom en reputatie als zijn schaduw. De schaduw is wat we erover denken, maar de boom is de werkelijkheid."

Abraham Lincoln